Uttryck tacksamhet

Få uttrycksmedel kan bära människans tacksamhet så som musik kan. Att vara tacksam är något som gör alla människor gott. Vi kan alltid längta och sträva efter mer. Men om man kan lära sig att vara tacksam för det man har så har man kommit långt i sitt välbefinnande. Man hamnar i frågan om glaset är halvfullt eller halvtomt. Är man tacksam för att glaset ändå är halvfullt så upplever man mycket mer frid och tillfredsställelse än om man våndas över att glaset är halvtomt.

Går du in i en kyrka en söndag förmiddag så möter du med all sannolikhet uttryck av tacksamhet i form av musik. Detta kan vara genom alltifrån stillsam instrumental musik del allsång ackompanjerat av piano eller orgel eller att hela församlingen står upp, dansar och klappar händer. Utan för denna typ av sammankomster är det inte lika vanligt att musik används som ett sätt att uttrycka tacksamhet. I och med att musik sänker nivåerna av stresshormonet kortisol så ger det ett utrymme att fylla oss med annat som inte stressar. Där finns en ingång för tacksamhet.

Enligt en artikel från Forbes Magazine så finns det många fördelar med att vara tackam. Märkligt nog var det en stor skillnad i att söka på artiklar om fördelarna med tacksamhet på engelska än att söka på det på svenska. Säger det något om vår inställning? Behöver vi kanske mer aktivt i vårt kalla nordliga land träna oss på att bli mer tacksamma? Eftersom detta uppenbarligen har ett flertal positiva effekter. Några av de positiva effekter som nämns i artikeln från Forbes är:

– Tacksamhet öppnar dörren till relationer. Är det något vi verkligen är i behov av i en tidsera när vi helst gömmer oss bakom en skärm istället för att umgås, så är det just äkta, sunda relationer. Där är tacksamhet en nyckel.

– Tacksamhet förbättrar fysisk hälsa. Tacksamma människor upplever färre krämpor och de uppger att de känner sig mer hälsosamma, enligt en studie från 2012 som publicerades i Personality and Individual Differences. Likaså har tacksamma individer en större benägenhet att ta hand om sin hälsa gällande kost och motion.

– Tacksamhet förbättrar psykisk hälsa. Tacksamhet minskar en mängd olika giftiga känslor såsom avundsjuka och avsky, frustration och ånger.

– Tacksamhet ökar empati och reducerar aggression. Enligt en studie från University of Kentucky från 2012 så visade det sig att tacksamma människor visade lägre benägenhet att bli arga på andra, även om de gick negativ feedback från dem. De visade högre känslighet och mindre benägenhet att söka hämnd.

Så helt klart finns det många fördelar med att ha en tacksam inställning. Musik är ett fantasktiskt medie att bära denna tacksamhet, eftersom musik når in i det undermedvetna i vårt allra innersta.