Musik ger en mer positiv dagbok

I en artikel från www.doktorn.com diskuterar man utifrån samma studie som i föregående artikel. Där berättar man om hur deltagarna i studien vid Göteborgs universitet fick skriva dagbok under studiens gång.

Dagboken delades in i olika episoder, som exempelvis kunde vara resan till jobbet eller matlagning hemma på kvällen efter arbetsdagen. Till varje episod fick deltagarna svara på frågor om hur de kände sig under episoden, vad de tänkte på och hur de mådde. De som utförde studien kunde se att musiken framkallade positiva känslor hos deltagarna när de beskrev sina vardagliga episoder.

Exempelvis kunde den som beskrev sin episod om att laga mat beskriva en glädje i att laga maten och att man såg fram emot att äta maten och att man tänkte på positiva saker medan man lagade maten, om man då också hade fått sina trettio minuter av att koppla av och lyssna på musik.

Den musiklyssnande deltagaren i studien som beskrev sin episod om resan till eller från jobbet berättade om att den i högre grad hade en positiv känsla och positiva tankar inför sin arbetsdag, än den som inte lyssnade på musik under studiens gång.