Det handlar om en

Skapande kan ha en fantastisk spin-off effekt. Det kan vara terapeutiskt för den som skapar, och det kan vara minst lika terapeutiskt för den som tar del av det skapande.

Givetvis är det fantastiskt om den musik man skapar får beröra många, att många får ta del av den. Särskilt om man har skapat något som man tror verkligen kan ha en positiv inverkan på den som tar del av det.

En tanke som kan vara till hjälp är att istället för att tänka på skaror som ska älska det du skapat, tänk då om det kan få beröra en person och ha en positiv inverkan på den personen. “No man is an Island”, sägs det, vilket betyder att om du berör en person på ett positivt sätt, så får det på ett eller annat sätt en positiv inverkan på de personer som finns i den personens “värld”.

Att tänka att man gör det man gör för “en person” kan lätta på trycket för den som skapar. Även skaror består av massor av “en personer”.

Från att beröra en person i taget så kan musik beröra och vara en viktig del i hela samhällen. Ett exempel på det är Curtis Mayfields låt “People get ready”. I en artikel från BBC berättas om hur den och andra låtar varit med och förändrat hela samhällen. Just “People get ready” var en viktig del i medborgarrättsrörelsen i USA på 60-talet. Men oavsett så börjar den med att musiken berör en person i taget.

I samma artikel berättas även om Paul Simons låt “Graceland” och att den hade en viktig del i rörelsen som protesterade mot apartheid i Sydafrika. Albumet med samma namn hade en viktig del i att göra Afrikansk musik och musiker mer uppmärksammade inom västerländsk populärkultur.

John Lennons låt “Imagine” är också enligt samma artikel ett exempel på en låt som påverkat samhällen och satt på kartan att föra en fredlig dialog om krig, hungersnöd och religion. Även denna låt har gjorts i otaliga version, både i live-framträdanden likväl som i inspelade utgivningar.

Så sätt igång och skapa musik. Men sänk prestationskraven. Istället för att tänka på att det ska beröra skaror, tänk dig att det ska betyda något för- och beröra en person.