Musik i sorgens stunder

Alla drabbas vi av sorg en eller flera gånger i våra liv. Det är en smärta som kan vara svår att sätta ord på när vi är i sorgens olika faser. Vi kan försöka hitta en stunds lindring i musikens terapeutiska inverkan på oss. Vilken sorts musik det är spelar egentligen mindre roll bara den känns okej för respektive tillfälle. Ibland kan det hjälpa att lyssna på något som den vi sörjer tyckte om och de allra flesta av oss har ju favoritmusik. Musiken lugnar och sänker stressen i kroppen som per automatik kommer i samband med dödsfall.

Bland det första som vi behöver tänka på när någon nära går bort är begravningen.

Vi behöver upprätta kontakt med en begravningsbyrå. Hos https://lovabegravning.se/ finns engagerad personal vilket är viktigt så att vi får rätt bemötande i den tunga situationen.

Ska begravningen vara i kyrkan är psalm nummer 391 väldigt fin. Det är fritt att välja vilka psalmer som ska spelas.

Numera är det väldigt vanligt att spela upp musik från CD-skiva i kyrkan vid begravning. Här finns en mycket vacker låt som numera nästan är traditionell på kyrkliga begravningar.

Kanske passar en borgerlig begravning bäst med helt fria val av vilken sorts musik som ska spelas. Att lyssna när en sång sjungs A cappella kan bli bedövande vackert och passar i alla begravningssammanhang.

Var begravningsceremonin än hålls så är det mycket bra att veta hur viktig musiken är i sammanhanget. Det finns forskning som framhåller vikten av att musik spelas under begravningar.

Att noga välja musiken som känns rätt kan vara en god tumregel att använda sig av. Stunden som ceremonin pågår är otroligt viktig för oss och vi har bara den stunden. Den kommer inte igen. Det behövs fina minnen från begravningen när den är över så tänk på musikens kraft, hur läkande den kan vara och framförallt hur viktig den är i det här sammanhanget.