Uttryck ditt inre genom musikskapande

Ett steg som ligger en bit ifrån gemene man är att skapa musik. Många av oss kan se en rimlighet i att ta ton eller lära oss ett instrument eller sjunga i en kör. Men att själv skapa musik är det många som ser ett hinder i. Men varför då? Med musikkunskap som slutar vid ett fåtal ackord på gitarr eller piano så har du vad du behöver för att skriva din första låt. Att uttrycka det man känner och tänker i ord och toner är mycket välgörande och uppfriskande för ens inre. På Wikipedia försöker man beskriva vad musik är: en form av konstnärligt, emotionellt och kulturellt uttryck, framförallt i följder av ljud och toner.

Så uttrycket musik behöver inte enbart vara att man uttrycker sig med hjälp av sin röst eller instrument till stycken som redan finns. Utan det kan lika gärna innebära att man själv skapar musiken.

I den teknologiska tid vi lever i behöver man inte heller kunna särskilt mycket varken praktiskt eller teoretiskt om musik. Det finns gott om musikprogram som ger alla förutsättningar för att skapa sina egna musikaliska verk. Man kan även ladda ner appar på sin telefon med vilka man kan skapa musikstycken när man sitter på bussen på väg till jobbet. Givetvis tar det lite tid att lära sig att bemästra dessa program och appar. Men det finns gott om pedagogiska tutorials på YouTube. Vi lever helt klart i tider av ändlösa möjligheter när det gäller skapande.