Kollaborera

När det gäller musikskapande och att ge upp musik så är teamarbete, att kollaborera, a och o. Ytterst få människor är riktigt bra på alla delarna. Du kanske är bra på något instrument, och att skriva låtar. Då kanske du behöver slå dig ihop med en duktig sångare eller sångerska. Tillsammans behöver ni slå ihop er med en duktig producent. Därefter behöver ni goda kontakter med människor som kan branschen, när ni väl kommit så långt att ni ska börja ge ut er musik. Det bygger helt enkelt på teamwork, vilket av Merriam Webster definieras som “work done by several associates with each doing a part but all subordinating personal prominence to the efficiency of the whole”. Gällande teamwork kan man säga att alla i teamet måste ha inställningen att “det jag är en del av är större än den del just jag spelar”. Om alla i teamet kan underordna sig “the greater good” för det man tillsammans vill uppnå, så har man alla möjligheter att nå långt med sitt teamarbete. Men kreativa själar, som det ofta är man man har att göra med när det gäller musiksapande, kan också ha ett ego som vill ha mycket utrymme. Så att kollaborera är inte alltid helt lätt.