Bättre immunförsvar med musik

“Den kulturella hjärnan” är en hemsida som tar upp hur kultur och miljö påverkar vår hjärna och därmed vår hälsa. Där finns en artikel som tar upp hur musik har en positiv inverkan på vårt immunförsvar. I och med att musik sänker våra nivåer av kortisol och därmed vår känsla av stress så ökar det därmed immunförsvaret. Detta minskar risken för infektioner, det kan förhindra inflammationer, varav vissa inflammationer kan bidra till exempelvis åderförkalkning. Dessa inflammationer kan också öka risken för depression och reumatiska sjukdomar. Men och med att dessa inflammationsprocesser minskar i och med lägre mängder kortisol så minskar risken för dessa oönskade följdsjukdomar.

I denna artikel hänvisar man till en systematisk översikt som gjorts i London där man har sammanställt ett stort antal vetenskapliga artiklar gällande musikens effekt på stress och immunförsvar. Några saker man kom fram till var:

– Musik hämmar det som triggar igång inflammationer.

– Musik verkar ge styrka och vårt försvar mot infektioner:

– Musik kan lindra allergiska reaktioner.

Återigen tycks man har funnit gott fog för att musik inte enbart är njutbart utan att det även har en positiv inverkan på vår hälsa och vårt välbefinnande.