Bättre hälsa och minskad stress

I en artikel från onlinetidsskriften Sunt Arbetsliv så berättas om hur musik ger bättre hälsa och sänker stress. Kortisol är ett av de primära hormon som frisätts i kroppen vid stress. Produktionen av kortisol, eller hydrokortison som det också kallas, gör så att proteiner i kroppens muskler och skelett bryts ned. Detta görs för att tillgodose kroppens behov av blodsocker. Det ska alltid finnas en viss mängd kortisol i blodet, men det säger sig självt att för höga nivåer har en negativ inverkan: muskler och skelett bryts successivt ned. Att lyssna på musik kan alltså hjälpa till att hålla nere nivåerna av kortisol enligt den här artikeln. I artikeln hänvisar man till en avhandling i Psykologi från Göteborgs universitet.

Resultatet att halterna av kortisol sjönk när man lyssnade på musik visade sig vara oavsett vilken musik som spelades. Men resultatet ökade om den som lyssnade också hade valt musiken själv.

Studien som presenterades i avhandlingen gjordes med två stycken grupper. Båda grupperna skulle sätta sig bekvämt och ta det lugnt i trettio minuter efter sitt arbete. Den ena gruppen skulle dessutom lyssna på musik under dessa trettio minuter. Under studiens gång så mätte man kortisolhalterna i saliven. Det visade sig att gruppen som lyssnade på musik under sina trettio lugna minuter hade lägre kortisolhalter än de som endast tog det lugnt utan att lyssna på musik. Deltagarna i studien fick även svara på hur de kände sig under studiens gång. De som fick lyssna på musik berättade i högre utsträckning om att de upplevde positiva känslor under studiens gång.

Föga förvånande styrker studien således att musiklyssnande har goda effekter för hälsan och välbefinnandet.